Ε.Α.Ε.Ι.Β.Ε. e-journal Synedrio2016

Πρόεδρος
Θεοδώρα Στ. Αστέρη

Αντιπρόεδρος
Σουζάνα Ανίσογλου

Γραμματέας
Ελένη Γκέκα

Ταμίας
Παύλος Χατζάρας

Μέλη
Φωτεινή Βερονίκη
Αναστασία Τρικούπη
Ασπασία Φιλόσογλου

Ομοτεχνιακός Έλεγχος στην αναισθησιολογία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

01. Σημείωμα Σύνταξης
93.7 KiB
422 Downloads
Details...
02. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
64.0 KiB
444 Downloads
Details...
03. ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ADDENDUM
29.9 KiB
426 Downloads
Details...
04. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
65.0 KiB
445 Downloads
Details...
05. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
71.1 KiB
453 Downloads
Details...
06. ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
53.8 KiB
431 Downloads
Details...
07. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
07. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Το Αναισθησιολογικό Τμήμα
1.0 MiB
1593 Downloads
Details...
08. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
08. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Οριοθέτηση Κλινικών Προνομίων στην Αναισθησιολογία
171.5 KiB
445 Downloads
Details...
09. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
09. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Παροχή Αναισθησιολογικών Υπηρεσιών
567.7 KiB
655 Downloads
Details...
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Εξασφάλιση Ποιότητας στην Αναισθησιολογία
562.8 KiB
426 Downloads
Details...
11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Αναισθησία για Εξωτερικούς Ασθενείς
581.2 KiB
495 Downloads
Details...
12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Υπόδειγμα Διοικητικού Εγχειριδίου για Αναισθησιολογικό Τμήμα
430.2 KiB
453 Downloads
Details...
13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
453.0 KiB
459 Downloads
Details...