Ε.Α.Ε.Ι.Β.Ε. e-journal Synedrio2016

Πρόεδρος
Θεοδώρα Στ. Αστέρη

Αντιπρόεδρος
Σουζάνα Ανίσογλου

Γραμματέας
Ελένη Γκέκα

Ταμίας
Παύλος Χατζάρας

Μέλη
Φωτεινή Βερονίκη
Αναστασία Τρικούπη
Ασπασία Φιλόσογλου

Ομοτεχνιακός Έλεγχος στην αναισθησιολογία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

01. Σημείωμα Σύνταξης
93.7 KiB
416 Downloads
Details...
02. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
64.0 KiB
441 Downloads
Details...
03. ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ADDENDUM
29.9 KiB
419 Downloads
Details...
04. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
65.0 KiB
441 Downloads
Details...
05. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
71.1 KiB
448 Downloads
Details...
06. ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
53.8 KiB
426 Downloads
Details...
07. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
07. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Το Αναισθησιολογικό Τμήμα
1.0 MiB
1452 Downloads
Details...
08. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
08. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Οριοθέτηση Κλινικών Προνομίων στην Αναισθησιολογία
171.5 KiB
441 Downloads
Details...
09. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
09. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Παροχή Αναισθησιολογικών Υπηρεσιών
567.7 KiB
647 Downloads
Details...
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Εξασφάλιση Ποιότητας στην Αναισθησιολογία
562.8 KiB
421 Downloads
Details...
11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Αναισθησία για Εξωτερικούς Ασθενείς
581.2 KiB
484 Downloads
Details...
12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Υπόδειγμα Διοικητικού Εγχειριδίου για Αναισθησιολογικό Τμήμα
430.2 KiB
445 Downloads
Details...
13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
453.0 KiB
425 Downloads
Details...