Ε.Α.Ε.Ι.Β.Ε. e-journal Synedrio2016

Πρόεδρος
Θεοδώρα Στ. Αστέρη

Αντιπρόεδρος
Σουζάνα Ανίσογλου

Γραμματέας
Ελένη Γκέκα

Ταμίας
Παύλος Χατζάρας

Μέλη
Φωτεινή Βερονίκη
Αναστασία Τρικούπη
Ασπασία Φιλόσογλου

Ομοτεχνιακός Έλεγχος στην αναισθησιολογία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

01. Σημείωμα Σύνταξης
93.7 KiB
412 Downloads
Details...
02. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
64.0 KiB
438 Downloads
Details...
03. ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ADDENDUM
29.9 KiB
418 Downloads
Details...
04. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
65.0 KiB
440 Downloads
Details...
05. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
71.1 KiB
446 Downloads
Details...
06. ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
53.8 KiB
424 Downloads
Details...
07. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
07. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Το Αναισθησιολογικό Τμήμα
1.0 MiB
1396 Downloads
Details...
08. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
08. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Οριοθέτηση Κλινικών Προνομίων στην Αναισθησιολογία
171.5 KiB
437 Downloads
Details...
09. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
09. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Παροχή Αναισθησιολογικών Υπηρεσιών
567.7 KiB
641 Downloads
Details...
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Εξασφάλιση Ποιότητας στην Αναισθησιολογία
562.8 KiB
418 Downloads
Details...
11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Αναισθησία για Εξωτερικούς Ασθενείς
581.2 KiB
478 Downloads
Details...
12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Υπόδειγμα Διοικητικού Εγχειριδίου για Αναισθησιολογικό Τμήμα
430.2 KiB
437 Downloads
Details...
13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
453.0 KiB
397 Downloads
Details...