Ε.Α.Ε.Ι.Β.Ε. e-journal Synedrio2016

Πρόεδρος
Θεοδώρα Στ. Αστέρη

Αντιπρόεδρος
Σουζάνα Ανίσογλου

Γραμματέας
Ελένη Γκέκα

Ταμίας
Παύλος Χατζάρας

Μέλη
Φωτεινή Βερονίκη
Αναστασία Τρικούπη
Ασπασία Φιλόσογλου

 

Αναισθησία στη Μαιευτική (μέρος A)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01. Λίγα λόγια από τη σύνταξη
119.9 KiB
532 Downloads
Details...
02. Εισαγωγή
02. Εισαγωγή
Δ. Μιχαλούδης

76.3 KiB
536 Downloads
Details...
03. Μεταβολές των φυσιολογικών λειτουργιών κατά την κύηση
352.0 KiB
1386 Downloads
Details...
04. Πλακούς: υφή, φυσιολογία και φαρμακοκινητική
04. Πλακούς: υφή, φυσιολογία και φαρμακοκινητική
Ι. Πανάγου Δεδούση  – Μ. Παναγιωτίδης

691.3 KiB
819 Downloads
Details...
05. Ηλεκτρονικές και Βιοχημικές μέθοδοι παρακολούθησης του εμβρύου
606.7 KiB
556 Downloads
Details...
06. Maternal mortality
06. Maternal mortality
B.Milne
Μητρική θνητότητα
386.3 KiB
996 Downloads
Details...
07. Control of gastric volume and pH in the obstetric patient
07. Control of gastric volume and pH in the obstetric patient
Α. Chaffe
Ελεγχος του όγκου και του pΗ του γαστρικού υγρού στη μαιευτική άρρωστη
255.0 KiB
1000 Downloads
Details...
08. Αναλγησία στο φυσιολογικό τοκετό
08. Αναλγησία στο φυσιολογικό τοκετό
Μ. Βαβάτση Χατζηλεωνίδα - Β Χατζηλεωνίδας

596.7 KiB
1864 Downloads
Details...
09. Περιοχική αναισθησία στην καισαρική τομή
226.3 KiB
989 Downloads
Details...
10. Γενική αναισθησία στην καισαρική τομή
10. Γενική αναισθησία στην καισαρική τομή
Μαριάνθη Βαβάτση Χατζηλεωνίδα, Ευγενία Ιωάννου

297.9 KiB
1179 Downloads
Details...
11. Η ενδοραχιαία και επισκληρΐδια χορήγηση οπιοειδών στη μαιευτική αναλγησία
226.2 KiB
1154 Downloads
Details...
12. Παροράματα
58.6 KiB
424 Downloads
Details...