Νέα έκδοση του περιοδικού ΘΕΜΑΤΑ Αναισθησιολογίας & Εντατικής Ιατρικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αναβολή προγραμματισμένων σεμιναρίων ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ESAIC ESA is now ESAIC! Together for
patient safety
and health
Visit the ESAIC Website
COVID-19 Latest information
& resources
3rd STATE OF THE ART ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 28-29 Μαΐου 2021 Αλεξανδρούπολη ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ