Αγαπητοί συνάδελφοι,

Λόγω σημαντικών εξελίξεων στο θέμα της πρόσφατης Προκήρυξης θέσεων ΜΕΘ, ΤΕΠ, ΕΚΑΒ κατόπιν της Αποφάσεως του Υπουργείου Υγείας με Αρ.Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/ 08-03-2023, σας ενημερώνουμε σχετικά.