Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Π.Γ.Ν. Λάρισας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικευομένων Αναισθησιολογικού τμήματος Π.Γ.Ν. Λάρισας 2023 – 2024 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 2023-2024