Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εκ μέρους της επιτροπής σύνταξης του Ελληνικού Περιοδικού Περιεγχειρητικής Ιατρικής με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε για την μεταφορά του περιοδικού στην δικιά του ιστοσελίδα, https://e-journal.gr, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της διεύρυνσης, του εκσυγχρονισμού και της διεθνούς καθιέρωσης του περιοδικού μας.

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, ως πρωτό βήμα αναφέρουμε την είσοδο του Ελληνικού Περιοδικού Περιεγχειρητικής Ιατρικής στις ακόλουθες διεθνείς βιβλιοθήκες: DRJI – Directory of Research Journal Indexing, Journal Index.net, Medical Journal Link, ResearchBib. Το 2013, έχοντας αξιολογήσει το περιοδικό μας βάση των παραπομπών, το ηλεκτρονικό μας περιοδικό απέκτησε impact factor: 0.638.

Στην ανανεωτική αυτή προσπάθεια, και βάσει των νέων απαιτήσεων όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την αλματώδη εξέλιξη της πληροφόρησης, της επιστήμης και της τεχνολογίας και πάντα με την αμέριστη στήριξη της Εταιρείας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Έλλάδος, προσδοκούμε στην περαιτέρω γόνιμη συνεργασία σας, ελπίζοντας το περιοδικό να συνεχίσει την μέχρι σήμερα ανοδική πορεία του στο χώρο του Ελληνικού και διεθνούς ιατρικού τύπου.

Σας περιμένουμε να επισκεφτείτε την νέα μας ιστοσελίδα…

 

Υπεύθυνες σύνταξης

Μουλούδη Ελένη, Δ/ντρια ΕΣΥ, ΓΝ «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης

Παπαγιαννοπούλου Πηνελόπη, ΕΒ’, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης