Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το ΔΣ της ΕΑΕ ζητά τη γνώμη των ειδικευόμενων ιατρών για τις αλλαγές που σχεδιάζονται σχετικά με την ειδίκευση στην Αναισθησιολογία στην Ελλάδα.

Ζητάμε τη γνώμη σας για τους βασικούς άξονες που έθεσε στις ομάδες εργασίες η Επιτροπή Εκπαίδευσης – Μετεκπαίδευσης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας.

Οι απαντήσεις σας θα μεταφερθούν στη δημόσια διαβούλευση στο KEΣΥ σχετικά με αυτές τις αλλαγές, γι αυτό παρακαλούμε να συμπληρώσετε το σύντομο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 21 Νοεμβρίου.