Πρόεδρος
Αμανίτη Αικατερίνη

Αντιπρόεδρος
Παπακωνσταντίνου Παναγιώτα

Γεν. Γραμματέας
Τσιρογιάννη Αικατερίνη

Ταμίας
Δαλακάκης Ιωάννης

Μέλη
Ανίσογλου Σουζάνα,
Βερονίκη Φωτεινή,
Μήτος Γιακουμής