Πρόεδρος
Θεοδώρα Στ. Αστέρη

Αντιπρόεδρος
Σουζάνα Ανίσογλου

Γεν. Γραμματέας
Κωστούλα Αρβανίτη

Ταμίας
Φωτεινή Βερονίκη

Μέλη
Αικατερίνη Αμανίτη
Ελένη Κοράκη
Ασπασία Φιλόσογλου – Σαμουηλίδου