Πρόεδρος
Θεοδώρα Στ. Αστέρη

Αντιπρόεδρος
Κωστούλα Αρβανίτη

Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτα Παπακωνσταντίνου

Ταμίας
Φωτεινή Βερονίκη

Μέλη
Αικατερίνη Αμανίτη
Σουζάνα Ανίσογλου
Ελένη Κοράκη