ΦΕΚ 1044/25-11-1997

Προδιαγραφές για την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας

 


Υπουργείο Υγείας. Νομοθεσία

 


 

Η απόφαση του ΚΕΣΥ για τις διακομιδές

Κώδικας ιατρικής δεοντολογίας

Η προστασία του νοσοκομειακού ασθενούς

Τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς

WMA Decleration of Helsinki. Τροποποίηση 2008

Η οικουμενική Διακήρυξη για τη Βιοηθική και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι αρχές της βιοηθικής.

Εθνικό συνταγολόγιο 2007