Από τον Ιούνιο 2019 σχηματίστηκαν οι παρακάτω ομάδες εργασίας στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε μετά από σχετική αίτησή σας.

 

Α. Εφαρμοσμένη/Κλινική Αναισθησιολογία, Περιεγχειρητική Ιατρική, Προσομοίωση

Συντονιστές: Θ. Αστέρη, Α. Φιλόσογλου, Φ. Βερονίκη

 

Β. Εντατική Θεραπεία

Συντονιστές: Κ. Αρβανίτη, Γ. Βασιλειάδου

 

Γ. Επείγουσα Ιατρική

Συντονιστές: Β. Γροσομανίδης, Β. Φυντανίδου

 

Δ. Οξύς και Χρόνιος πόνος, Περιοχική Αναισθησία

Συντονιστές: Σ. Ανίσογλου, Α. Αμανίτη, Ε. Κοράκη