Πρόεδρος
Θεοδώρα Στ. Αστέρη

Αντιπρόεδρος
Σουζάνα Ανίσογλου

Γραμματέας
Ελένη Γκέκα

Ταμίας
Παύλος Χατζάρας

Μέλη
Φωτεινή Βερονίκη
Αναστασία Τρικούπη
Ασπασία Φιλόσογλου

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

Όσοι από εσάς έχετε γίνει μέλη της ΕΑΕΙΒΕ πρόσφατα και δεν έχετε όλα τα τεύχη του περιοδικού ΘΕΜΑΤΑ, ή όσοι έχετε χάσει κάποια τεύχη, σας ενημερώνουμε ότι στην εταιρεία υπάρχουν τα παρακάτω τεύχη τα οποία είναι στη διάθεσή σας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

ΤΕΥΧΟΣ2    ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ (Β’)

ΤΕΥΧΟΣ4    ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΤΕΥΧΟΣ5    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ6    ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ7    ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ9    ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ

ΤΕΥΧΟΣ10  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΤΕΥΧΟΣ11  ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ12  ΟΜΟΤΕΧΝΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ13  ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (Ι)

ΤΕΥΧΟΣ14  ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (II)

ΤΕΥΧΟΣ15  ΤΟΠΟΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (Ι)

ΤΕΥΧΟΣ16  ΤΟΠΟΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΙΙ)

ΤΕΥΧΟΣ17  ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΕΥΧΟΣ18  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗΝ ΜΕΘ

ΤΕΥΧΟΣ22  Ο ΠΥΡΕΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ24  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΙ)

ΤΕΥΧΟΣ25  ΜΙΚΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ34  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ35  ΟΞΥΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ37  MONITORING (I)

ΤΕΥΧΟΣ39  MONITORING (II)

ΤΕΥΧΟΣ40  ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

 

Όσα τεύχη δεν αναγράφονται, έχουν εξαντληθεί και είναι διαθέσιμα μόνο από την ιστοσελίδα της εταιρείας σε μορφή pdf. (www.anesthesia.gr)

Αν θέλετε κάποια από τα παραπάνω τεύχη μπορείτε να μας στείλετε έναmailστη διεύθυνση της εταιρείας secretariat@anesthesia.gr για να υπάρξει η σχετική συνεννόηση.