Κείμενα Σεμιναρίων CEEA που έχουν πραγματοποιηθεί.

Μπορείτε να τα κατεβάζετε ελεύθερα από τον αντίστοιχο σύνδεσμο:

 

 

 

 

Θέμα Σεμιναρίου Ημερομηνία Αρχείο
1. Αναπνοή – Θώρακας 29 Νοεμβρίου 2012
1 Δεκεμβρίου 2012
Αρχείο .pdf
2. Καρδιά – Κυκλοφορικό 14 – 16 Νοεμβρίου 2013 Αρχείο .pdf
3. Eντατική Iατρική και Eπείγουσα Ιατρική 6, 7 και 8 Φεβρουαρίου 2014 Αρχείο .pdf
4. Μητέρα και παιδί 6 – 8 Νοεμβρίου 2014 Αρχείο .pdf
5. Νευρολογία, Περιοχική αναισθησία, Πόνος 5, 6 και 7 Φεβρουαρίου 2015 Αρχείο .pdf
6. Ειδική Αναισθησιολογία 5, 6 και 7 Νοεμβρίου 2015 Αρχείο .pdf
2016
1. Αναπνοή – Θώρακας 11, 12 και 13 Φεβρουαρίου 2016 Αρχείο .pdf
2. Καρδιά – Κυκλοφορικό 3, 4 και 5 Νοεμβρίου 2016 Αρχείο .pdf
2017
3. Eντατική και Eπείγουσα Ιατρική 2, 3 και 4 Φεβρουαρίου 2017 Αρχείο .pdf
4. Μητέρα και παιδί 6, 7 και 8 Νοεμβρίου 2017 Αρχείο .pdf
2018
5. Νευρολογία, Περιοχική αναισθησία, Πόνος 8, 9 και 10 Φεβρουαρίου 2018 Αρχείο .pdf
6. Ειδική Αναισθησιολογία 1, 2 και 3 Νοεμβρίου 2018 Αρχείο .pdf
2019
1. Αναπνοή και θώρακας 7, 8 και 9 Φεβρουαρίου 2019 Αρχείο .pdf
2. Καρδιά & Κυκλοφορικό 7, 8 και 9 Νοεμβρίου 2019 Αρχείο .pdf
2020
3. Εντατική & Επείγουσα Ιατρική 13, 14 και 15 Φεβρουαρίου 2020 Αρχείο .pdf
2021
4. Μητέρα και παιδί 4 και 5 Νοεμβρίου 2021 Αρχείο .pdf
2022
5. Νευρολογία, Τοποπεριοχική Αναισθησία, Πόνος 15 και 16 Απριλίου 2022 Αρχείο .pdf
2023
6. Ειδική Αναισθησιολογία 9 και 10 Ιουνίου 2023 Αρχείο .pdf
1. Αναπνοή & Θώρακας 7,8 και 9 Δεκεμβρίου 2023 Αρχείο .pdf