Πρόεδρος
Θεοδώρα Στ. Αστέρη

Αντιπρόεδρος
Σουζάνα Ανίσογλου

Γραμματέας
Ελένη Γκέκα

Ταμίας
Παύλος Χατζάρας

Μέλη
Φωτεινή Βερονίκη
Αναστασία Τρικούπη
Ασπασία Φιλόσογλου

1ο Συνέδριο

— Προσεχώς

2ο Συνέδριο

— Προσεχώς

3ο Συνέδριο

— Προσεχώς

4ο Συνέδριο – Οκτώβριος 1996

Τεύχος 1ο

5ο Συνέδριο

— Προσεχώς

6ο Συνέδριο – Σεπτέμβριος 2000

Τεύχος 1ο

7ο Συνέδριο

— Προσεχώς

8ο Συνέδριο – Σεπτέμβριος 2004

Τεύχος 1ο

Τεύχος 2ο

9ο Συνέδριο – Σεπτέμβριος 2006

Τεύχος 1ο

Τεύχος 2ο

10ο Συνέδριο

— Προσεχώς

11ο Συνέδριο

— Προσεχώς

12ο Συνέδριο – Σεπτέμβριος 2012

Τεύχος 1ο

13ο Συνέδριο – Σεπτέμβριος 2014

Τεύχος 1ο

14ο Συνέδριο – Σεπτέμβριος 2016

Τεύχος 1ο & 2ο