Πρόεδρος
Θεοδώρα Στ. Αστέρη

Αντιπρόεδρος
Σουζάνα Ανίσογλου

Γραμματέας
Ελένη Γκέκα

Ταμίας
Παύλος Χατζάρας

Μέλη
Φωτεινή Βερονίκη
Αναστασία Τρικούπη
Ασπασία Φιλόσογλου

Εμβόλιμο Τεύχος 2ο · Τόμος 14ος · Σεπτέμβριος 2004

 

02. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ (Α1-Α6)
452.8 KiB
245 Downloads
Details...
03. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (Β1-Β35)
2.7 MiB
249 Downloads
Details...
04. ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (Γ1-Γ13)
934.5 KiB
288 Downloads
Details...
05. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (Δ1-Δ9)
714.4 KiB
251 Downloads
Details...
06. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (Ε1-Ε6)
458.6 KiB
225 Downloads
Details...
07. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΣΤ1-ΣΤ8)
609.0 KiB
251 Downloads
Details...
08. ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (Ζ1-Ζ6)
462.3 KiB
219 Downloads
Details...
09. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (Η1-Η4)
339.0 KiB
218 Downloads
Details...
10. ΟΞΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ (Θ1-Θ17)
1.3 MiB
256 Downloads
Details...
11. ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (I1 -121)
1.5 MiB
261 Downloads
Details...
12. ΔΙΑΦΟΡΑ (IA1-IA15)
1.1 MiB
237 Downloads
Details...
13. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
253.9 KiB
278 Downloads
Details...