Τόμος 1ος

Τεύχος 1ο · Δεκέμβριος 1990 · Αναισθησία στη Μαιευτική (Α)

Τεύχος 2ο · Ιούνιος 1991 · Αναισθησία στη Μαιευτική (Β)

Τεύχος 3ο · Δεκέμβριος 1991 · Αναισθησία και καρκίνος

Τόμος 2ος

Τεύχος 4ο · Ιούνιος 1992 · Περιεγχειρητική Αιμοδυναμική

Τεύχος 5ο · Δεκέμβριος 1992 · Στοιχεία Περιεγχειρητικής Αιμοδυναμικής

Τόμος 3ος

Τεύχος 6ο · Ιούνιος 1993 · Εξασφάλιση και έλεγχος ποιότητας στην Αναισθησία

Τεύχος 7ο · Δεκέμβριος 1993 · Νευρομυϊκή λειτουργία και αποκλεισμός

Τόμος 4ος

Τεύχος 8ο · Ιούνιος 1994 · Ο Πόνος και η αντιμετώπιση του

Τεύχος 9ο · Δεκέμβριος 1994 · (χωρίς τίτλο)

Τόμος 5ος

Τεύχος 10ο · Μάρτιος 1995 · Αναισθησία στη νευροχειρουργική

Τεύχος 11ο · Νοέμβριος 1995 · Κακώσεις Κεντρικού Νευρικού συστήματος

Τόμος 6ος

Τεύχος 12ο · Μάρτιος 1996 · Ομοτεχνιακός Έλεγχος στην αναισθησιολογία

Τεύχος 13ο · Δεκέμβριος 1996 · Οξεία αναπνευστική Ανεπάρκεια (Ι)

Τόμος 7ος

Τεύχος 14ο · Ιούνιος 1997· Οξεία αναπνευστική Ανεπάρκεια (ΙΙ)

Τεύχος 15ο · Νοέμβριος 1997 · Τοποπεριοχική Αναισθησία (Ι)

Τόμος 8ος

Τεύχος 16ο · Απρίλιος 1998 · Τοποπεριοχική Αναισθησία (ΙΙ)

Τεύχος 17ο · Νοέμβριος 1998 · Ηθική και Δεοντολογία στην Περιεγχειρητική και Εντατική Ιατρική (1)

Τόμος 9ος

Τεύχος 18ο & 19ο · Ιούνιος-Δεκέμβριος 1999 · Θεραπευτική Προσέγγιση Παιδιατρικού ασθενή στη ΜΕΘ

Τόμος 10ος

Τεύχος 20ο · Ιούνιος 2000 · Στοιχεία Παιδιατρικής αναισθησίας

Τόμος 11ος

Τεύχος 22ο · Ιούνιος 2001 · Ο πυρετός και ο αναισθησιολόγος

Τεύχος 23ο · Δεκέμβριος 2001 · Επείγουσα Ιατρική (I)

Τόμος 12ος

Τεύχος 24ο · Ιούνιος 2002 · Επείγουσα Ιατρική (II)

Τεύχος 25ο · Δεκέμβριος 2002 · «Μικρά» Καθημερινά Προβλήματα

Τόμος 16ος

Τεύχος 32ο-33ο · Ιούνιος – Δεκέμβριος 2006 · Κατευθυντήριες οδηγίες για την αναζωογόνηση (2005)

Τόμος 17ος

Τεύχος 34ο · Ιούνιος 2007 · Αναισθησία σε χώρους εκτός χειρουργείου

Τόμος 18ος-19ος

Tεύχος 35ο-36ο · Δεκέμβριος 2007 – Ιούνιος 2008 · Οξύς Μετεγχειρητικός πόνος

Τεύχος 37ο-38o · Δεκέμβριος 2008 – Ιούνιος 2009 · Monitoring (μέρος 1ο)

Τεύχος 39ο · Δεκέμβριος 2009 · Monitoring (μέρος 2ο)

Τόμος 20ος

Τεύχος 40ο · Ιούνιος 2010 · Δείκτες ποιότητας σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς

Τεύχος 41ο · Δεκέμβριος 2010 · Μεταμοσχεύσεις

Τόμος 21ος

Τεύχος 42ο – 43ο · Ιούνιος – Δεκέμβριος 2011 · Κατευθυντήριες οδηγίες για την αναζωογόνηση (2010)

Τόμος 22ος

Τεύχος 44ο – 45ο · Ιούνιος – Δεκέμβριος 2012 · Αναισθησία στην Καρδιοχειρουργική

Τόμος 24ος

Τεύχος 48ο – 49ο · Ιούνιος – Δεκέμβριος 2014 · Νοσηλευτική Αναισθησιολογία

Τόμος 25ος

Τεύχος 50ο – 51ο · Ιούνιος – Δεκέμβριος 2015 · Αναζωογόνηση

Τόμος 26ος

Τεύχος 52ο – 53ο · Ιούνιος – Δεκέμβριος 2017 · Ενδοκοιλιακή υπέρταση – Σύνδρομο κοιλιακού διαμερίσματος

Τόμος 27ος

Τεύχος 54ο · Οκτώβριος 2020 · SHOCK