Ομοτεχνιακός Έλεγχος στην αναισθησιολογία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

01. Σημείωμα Σύνταξης
93.7 KiB
524 Downloads
Λεπτομέρειες...
02. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
64.0 KiB
582 Downloads
Λεπτομέρειες...
03. ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ADDENDUM
29.9 KiB
564 Downloads
Λεπτομέρειες...
04. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
65.0 KiB
575 Downloads
Λεπτομέρειες...
05. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
71.1 KiB
575 Downloads
Λεπτομέρειες...
06. ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
53.8 KiB
565 Downloads
Λεπτομέρειες...
07. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
07. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Το Αναισθησιολογικό Τμήμα
1.0 MiB
5366 Downloads
Λεπτομέρειες...
08. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
08. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Οριοθέτηση Κλινικών Προνομίων στην Αναισθησιολογία
171.5 KiB
673 Downloads
Λεπτομέρειες...
09. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
09. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Παροχή Αναισθησιολογικών Υπηρεσιών
567.7 KiB
1310 Downloads
Λεπτομέρειες...
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Εξασφάλιση Ποιότητας στην Αναισθησιολογία
562.8 KiB
770 Downloads
Λεπτομέρειες...
11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Αναισθησία για Εξωτερικούς Ασθενείς
581.2 KiB
786 Downloads
Λεπτομέρειες...
12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Υπόδειγμα Διοικητικού Εγχειριδίου για Αναισθησιολογικό Τμήμα
430.2 KiB
937 Downloads
Λεπτομέρειες...
13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
453.0 KiB
1174 Downloads
Λεπτομέρειες...