Ομοτεχνιακός Έλεγχος στην αναισθησιολογία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

01. Σημείωμα Σύνταξης
93.7 KiB
517 Downloads
Λεπτομέρειες...
02. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
64.0 KiB
567 Downloads
Λεπτομέρειες...
03. ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ADDENDUM
29.9 KiB
558 Downloads
Λεπτομέρειες...
04. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
65.0 KiB
563 Downloads
Λεπτομέρειες...
05. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
71.1 KiB
565 Downloads
Λεπτομέρειες...
06. ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
53.8 KiB
558 Downloads
Λεπτομέρειες...
07. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
07. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Το Αναισθησιολογικό Τμήμα
1.0 MiB
5057 Downloads
Λεπτομέρειες...
08. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
08. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Οριοθέτηση Κλινικών Προνομίων στην Αναισθησιολογία
171.5 KiB
658 Downloads
Λεπτομέρειες...
09. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
09. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Παροχή Αναισθησιολογικών Υπηρεσιών
567.7 KiB
1239 Downloads
Λεπτομέρειες...
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Εξασφάλιση Ποιότητας στην Αναισθησιολογία
562.8 KiB
726 Downloads
Λεπτομέρειες...
11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Αναισθησία για Εξωτερικούς Ασθενείς
581.2 KiB
776 Downloads
Λεπτομέρειες...
12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Υπόδειγμα Διοικητικού Εγχειριδίου για Αναισθησιολογικό Τμήμα
430.2 KiB
901 Downloads
Λεπτομέρειες...
13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
453.0 KiB
1118 Downloads
Λεπτομέρειες...