Ομοτεχνιακός Έλεγχος στην αναισθησιολογία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

01. Σημείωμα Σύνταξης
93.7 KiB
499 Downloads
Λεπτομέρειες...
02. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
64.0 KiB
547 Downloads
Λεπτομέρειες...
03. ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ADDENDUM
29.9 KiB
516 Downloads
Λεπτομέρειες...
04. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
65.0 KiB
537 Downloads
Λεπτομέρειες...
05. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
71.1 KiB
544 Downloads
Λεπτομέρειες...
06. ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
53.8 KiB
516 Downloads
Λεπτομέρειες...
07. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
07. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Το Αναισθησιολογικό Τμήμα
1.0 MiB
4164 Downloads
Λεπτομέρειες...
08. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
08. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Οριοθέτηση Κλινικών Προνομίων στην Αναισθησιολογία
171.5 KiB
552 Downloads
Λεπτομέρειες...
09. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
09. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Παροχή Αναισθησιολογικών Υπηρεσιών
567.7 KiB
992 Downloads
Λεπτομέρειες...
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Εξασφάλιση Ποιότητας στην Αναισθησιολογία
562.8 KiB
626 Downloads
Λεπτομέρειες...
11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Αναισθησία για Εξωτερικούς Ασθενείς
581.2 KiB
743 Downloads
Λεπτομέρειες...
12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Υπόδειγμα Διοικητικού Εγχειριδίου για Αναισθησιολογικό Τμήμα
430.2 KiB
773 Downloads
Λεπτομέρειες...
13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
453.0 KiB
935 Downloads
Λεπτομέρειες...