Πρόεδρος
Θεοδώρα Στ. Αστέρη

Αντιπρόεδρος
Σουζάνα Ανίσογλου

Γραμματέας
Ελένη Γκέκα

Ταμίας
Παύλος Χατζάρας

Μέλη
Φωτεινή Βερονίκη
Αναστασία Τρικούπη
Ασπασία Φιλόσογλου

Ομοτεχνιακός Έλεγχος στην αναισθησιολογία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

01. Σημείωμα Σύνταξης
93.7 KiB
428 Downloads
Details...
02. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
64.0 KiB
450 Downloads
Details...
03. ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ADDENDUM
29.9 KiB
432 Downloads
Details...
04. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
65.0 KiB
454 Downloads
Details...
05. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
71.1 KiB
464 Downloads
Details...
06. ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
53.8 KiB
434 Downloads
Details...
07. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
07. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Το Αναισθησιολογικό Τμήμα
1.0 MiB
1766 Downloads
Details...
08. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
08. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Οριοθέτηση Κλινικών Προνομίων στην Αναισθησιολογία
171.5 KiB
450 Downloads
Details...
09. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
09. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Παροχή Αναισθησιολογικών Υπηρεσιών
567.7 KiB
663 Downloads
Details...
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Εξασφάλιση Ποιότητας στην Αναισθησιολογία
562.8 KiB
433 Downloads
Details...
11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Αναισθησία για Εξωτερικούς Ασθενείς
581.2 KiB
506 Downloads
Details...
12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Υπόδειγμα Διοικητικού Εγχειριδίου για Αναισθησιολογικό Τμήμα
430.2 KiB
462 Downloads
Details...
13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
453.0 KiB
489 Downloads
Details...