Ομοτεχνιακός Έλεγχος στην αναισθησιολογία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

01. Σημείωμα Σύνταξης
93.7 KiB
487 Downloads
Λεπτομέρειες...
02. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
64.0 KiB
529 Downloads
Λεπτομέρειες...
03. ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ADDENDUM
29.9 KiB
505 Downloads
Λεπτομέρειες...
04. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
65.0 KiB
521 Downloads
Λεπτομέρειες...
05. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
71.1 KiB
529 Downloads
Λεπτομέρειες...
06. ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
53.8 KiB
496 Downloads
Λεπτομέρειες...
07. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
07. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Το Αναισθησιολογικό Τμήμα
1.0 MiB
3696 Downloads
Λεπτομέρειες...
08. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
08. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Οριοθέτηση Κλινικών Προνομίων στην Αναισθησιολογία
171.5 KiB
529 Downloads
Λεπτομέρειες...
09. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
09. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Παροχή Αναισθησιολογικών Υπηρεσιών
567.7 KiB
916 Downloads
Λεπτομέρειες...
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Εξασφάλιση Ποιότητας στην Αναισθησιολογία
562.8 KiB
580 Downloads
Λεπτομέρειες...
11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Αναισθησία για Εξωτερικούς Ασθενείς
581.2 KiB
700 Downloads
Λεπτομέρειες...
12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Υπόδειγμα Διοικητικού Εγχειριδίου για Αναισθησιολογικό Τμήμα
430.2 KiB
725 Downloads
Λεπτομέρειες...
13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
453.0 KiB
902 Downloads
Λεπτομέρειες...