Ομοτεχνιακός Έλεγχος στην αναισθησιολογία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

01. Σημείωμα Σύνταξης
93.7 KiB
560 Downloads
Λεπτομέρειες...
02. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
64.0 KiB
629 Downloads
Λεπτομέρειες...
03. ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ADDENDUM
29.9 KiB
595 Downloads
Λεπτομέρειες...
04. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
65.0 KiB
622 Downloads
Λεπτομέρειες...
05. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
71.1 KiB
616 Downloads
Λεπτομέρειες...
06. ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
53.8 KiB
601 Downloads
Λεπτομέρειες...
07. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
07. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Το Αναισθησιολογικό Τμήμα
1.0 MiB
6150 Downloads
Λεπτομέρειες...
08. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
08. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Οριοθέτηση Κλινικών Προνομίων στην Αναισθησιολογία
171.5 KiB
712 Downloads
Λεπτομέρειες...
09. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
09. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Παροχή Αναισθησιολογικών Υπηρεσιών
567.7 KiB
1577 Downloads
Λεπτομέρειες...
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Εξασφάλιση Ποιότητας στην Αναισθησιολογία
562.8 KiB
897 Downloads
Λεπτομέρειες...
11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Αναισθησία για Εξωτερικούς Ασθενείς
581.2 KiB
814 Downloads
Λεπτομέρειες...
12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Υπόδειγμα Διοικητικού Εγχειριδίου για Αναισθησιολογικό Τμήμα
430.2 KiB
1083 Downloads
Λεπτομέρειες...
13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
453.0 KiB
1300 Downloads
Λεπτομέρειες...