Αναζωογόνηση !

Το 2018, περίπου 700 από εσάς μας στείλατε φωτογραφίες για το πώς γιορτάσατε την Παγκόσμια Ημέρα Αναισθησίας – φέτος θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτόν τον αριθμό!

Ζητάμε από τους αναισθησιολόγους από όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν στην εκστρατεία της Παγκόσμιας Ημέρας Αναισθησίας στις 16 Οκτωβρίου για να παρουσιάσουν το ρόλο των αναισθησιολόγων στην αναζωογόνηση.

 

16 Οκτωβρίου 2019

Για να λάβετε μέρος σε αυτήν την καμπάνια, απλά εκτυπώστε την παρακάτω αφίσα, συμπληρώστε την με το όνομα της χώρας σας και τραβήξτε ένα βίντεο ή μια φωτογραφία από εσάς και την ομάδα σας που προσομοιώνει / διδάσκει αναζωογόνηση. Δεν πρέπει να υπάρχουν φωτογραφίες των ασθενών. Στη συνέχεια, μοιραστείτε αυτό το βίντεο ή τη φωτογραφία μαζί μας σε κοινωνικά μέσα χρησιμοποιώντας το hashtag #WorldAnaesthesiaDay.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Twitter @WFSAorg.

Και να χρησιμοποιήσετε τα hashtags:
#WAD2019 #Resus #WorldRestartAHeart

 

 

 

Αυτή τη χρονιά η WFSA μαζί με την International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), το European Resuscitation Council και την καμπάνια World Restart a Heart Day ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ευαισθητοποιήσουν το κοινό για το σημαντικό ρόλο του Αναισθησιολόγου στην αναζωογόνηση. Συστήνεται από το WHO-WFSA International Standards for a Safe Practice of Anesthesia να είναι πάντα διαθέσιμα τα φάρμακα και ο εξοπλισμός για επείγουσα αναζωογόνηση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το website ή click στο social media toolkit