Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρακάτω μπορείτε να μεταφορτώσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Αναισθησιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2022-2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 2022 – 2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2022-2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ