Συντακτική Επιτροπή περιοδικού ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής

 

Επικοινωνία :

Σκούρτης Χαρίσιος (διευθυντής σύνταξης)

Γροσομανίδης Βασίλης

Κατσίκα Ελένη

Ουραήλογλου Βασίλης

Τσαούση Γεωργία

Φυντανίδου Βαρβάρα

Επικοινωνία:

Τηλ επικοινωνίας: 6944460814