1-3 Νοεμβρίου 2018

6o Σεμινάριο CEEA

 


3 Δεκεμβρίου 2018

Eπιστημονική συνεδρία με θέμα: Βασικές Επιστήμες.

 


8-9 Δεκεμβρίου 2018

Βασική διαχείριση αεραγωγού (για νοσηλευτές).

 


12 Ιανουαρίου 2019

Βασική διαχείριση αεραγωγού για Ιατρούς μη Αναισθησιολόγους.

 


25 Ιανουαρίου 2019

Επιστημονική συνεδρία με θέμα “Ο Αναισθησιολόγος στην εποχή της ψηφιακής πληροφορίας”.

Θα ακολουθήσει εορταστική εκδήλωση για το Νέο Έτος και Κοπή πίτας.

 


2-3 Φεβρουαρίου 2019

Σεμινάριο Περιεγχειρητικής Διαχείρισης Αιμορραγίας.

 


7-9 Φεβρουαρίου 2019

1ο Σεμινάριο CEEA.

 


2 Μαρτίου 2019

Βήμα ειδικευομένων.

 


16-17 Μαρτίου 2019

Σεμινάριο Εξειδικευμένης Διαχείρισης Αεραγωγού.

 


29-31 Μαρτίου 2019

Ημερίδα (Αναισθησιολογικό Τμήμα Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου).

 


5-7 Απριλίου 2019

Σεμινάριο Περιφερικών Αποκλεισμών.

 


13 Απριλίου 2019

Ημερίδα.

 


Μάιος 2019

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προετοιμασίας για το EDAIC (Part I).

 


Ιούνιος 2019

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα “Συνεχιζόμενη Βιβλιογραφική Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας” (Part I).