Ερωτηματολόγιο για τις αλλαγές που σχεδιάζονται σχετικά με την ειδίκευση στην Αναισθησιολογία στην Ελλάδα.

Ζητάμε τη γνώμη σας για τους βασικούς άξονες που έθεσε στις ομάδες εργασίες η Επιτροπή Εκπαίδευσης - Μετεκπαίδευσης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας.

Νομοθεσία

  ΦΕΚ 1044/25-11-1997 Προδιαγραφές για την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας   Υπουργείο Υγείας. Νομοθεσία     Η απόφαση του ΚΕΣΥ για τις διακομιδές Κώδικας ιατρικής δεοντολογίας Η προστασία του νοσοκομειακού ασθενούς Τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς WMA Decleration of Helsinki. Τροποποί...