Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ι.Β.Ε.) σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή της C.Ε.Ε.Α. (Committee for European Education in Anaesthesiology – Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Αναισθησιολογία) του κέντρου Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι, τα Σεμινάρια για την Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Αναισθησιολογία και Εντατική Ιατρική πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από το Νοέμβριο του 2023.

Σκοπός της C.Ε.Ε.Α. είναι η συνεχής Εκπαίδευση των Αναισθησιολόγων, ειδικών αλλά και ειδικευομένων σε προχωρημένα έτη εκπαίδευσης. Στόχος, η  ανανέωση των κλασσικών γνώσεων, αλλά και η επικαιροποίηση με κάθε νέα πληροφορία και τεχνική, που εφαρμόζεται στην κλινική πρακτική της Αναισθησιολογίας, της Εντατικής, της Επείγουσας και του Πόνου. Αν και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται με εισηγήσεις, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη γόνιμου διαλόγου μεταξύ ομιλητών και εκπαιδευόμενων, για να υπάρχει κριτική ανάλυση της επιστημονικής πληροφόρησης. Επιπλέον κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες δημιουργούν κοινωνικές επαφές μεταξύ των.

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Αναισθησιολογία στο οποίο η Ε.Α.Ε.Ι.Β.Ε. συμμετέχει ισότιμα από το 1991, με το Κέντρο της Θεσσαλονίκης, προγραμματίζει ώστε ο κύκλος Εκπαίδευσης να ολοκληρώνεται με 6 Σεμινάρια που καλύπτουν όλους τους τομείς της Αναισθησιολογίας αλλά και της Περιεγχειρητικής Ιατρικής (Φυσιολογία όλων των συστημάτων, Αναισθησία, Πόνο, Εντατική Θεραπεία, Επείγουσα Ιατρική).

Το κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί δύο Σεμινάρια κάθε χρόνο (Φεβρουάριο και Νοέμβριο), ώστε οι συμμετέχοντες να ολοκληρώνουν τα έξι (6) Σεμινάρια μέσα σε διάστημα τριών (3) ετών.

Σας ενημερώνουμε ότι, ο νέος κύκλος Εκπαίδευσης άρχισε τον Νοέμβριο του 2023 με το 1ο Σεμινάριο «Αναπνοή και Θώρακας» και θα ολοκληρωθεί με το 6ο Σεμινάριο τον Φεβρουάριο του 2026. Επειδή όμως κάποιοι συνάδελφοι έχουν αρχίσει την παρακολούθηση από ενδιάμεσα Σεμινάρια, αυτονόητο είναι ότι συνεχίζουν την παρακολούθηση μέχρι να συμπληρώσουν το σύνολο των έξι (6) Σεμιναρίων.

Όσοι ήδη έχουν παρακολουθήσει κάποιο ή κάποια σεμινάρια τα αμέσως προηγούμενα χρόνια προηγούνται ενώ για τους νέους θα τηρείται σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας αποστολής της αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση . Όμως ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων θα παραμένει 50 άτομα.

 

Σημειώνουμε ότι για το:

2ο Σεμινάριο «Καρδιά και Κυκλοφορικό» με ημερομηνία 23 και 24 Φεβρουαρίου του 2024 υπάρχει ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΙΒΕ και στο Εκπαίδευση-Συνεχιζόμενη εκπαίδευση C.Ε.Ε.Α.

 

Ορίστηκαν οι ημερομηνίες για το:

3ο Σεμινάριο «Εντατική και Επείγουσα Ιατρική» που είναι 22 και 23 Νοεμβρίου 2024 και τόπο διεξαγωγής το ΚΕΘΕΑ του ΑΠΘ.

4ο Σεμινάριο «Μαιευτική & Παιδιατρική Αναισθησία. Φαρμακολογία» που είναι 14 και 15 Φεβρουαρίου 2025 και τόπο διεξαγωγής το ΚΕΘΕΑ του ΑΠΘ.

 

Προσεχώς θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες και ο τόπος διεξαγωγής των:

5ο Σεμινάριο «Νευρολογία. Περιοχική Αναισθησία. Αλγολογία» που είναι το Νοέμβριο 2025.

6ο Σεμινάριο «Ειδική Αναισθησιολογία» που θα είναι τον Φεβρουάριο 2026.

 

 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Κέντρου Θεσσαλονίκης