Πρόεδρος
Θεοδώρα Στ. Αστέρη

Αντιπρόεδρος
Σουζάνα Ανίσογλου

Γραμματέας
Ελένη Γκέκα

Ταμίας
Παύλος Χατζάρας

Μέλη
Φωτεινή Βερονίκη
Αναστασία Τρικούπη
Ασπασία Φιλόσογλου

Tο 4ο Σεμινάριο CEEA 2017 με τίτλο:

Μητέρα και παιδί

θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη και στις παρακάτω ημερομηνίες Πέμπτη 2, Παρασκευή 3 και Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017, στο Ξενοδοχείο «Porto Palace».

Η συμμετοχή στην Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Αναισθησιολογία θα περιλαμβάνει μόνον Αναισθησιολόγους και Εντατικολόγους τακτικά μέλη της Εταιρείας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδας.

Η έναρξη παρακολούθησης του κύκλου των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε σεμινάριο. Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 110 €. Μετά την εγγραφή θα δοθεί USB με τις ομιλίες ή ευρείες περιλήψεις των ομιλιών. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προετοιμασθούν για τα μαθήματα κάθε σεμιναρίου. Στο τέλος κάθε κύκλου γίνονται εξετάσεις αυτoαξιολόγησης και χορηγείται δίπλωμα παρακολούθησης

Εξαιρετικά τα δόκιμα μέλη (ειδικευόμενοι) που έχουν παρακολουθήσει ένα ή περισσότερα σεμινάρια θα συμπεριληφθούν στους καταλόγους μέχρι να ολοκληρώσουν τον κύκλο. Δόκιμα μέλη που έλαβαν την ειδικότητα πρόσφατα να το δηλώσουν στην εταιρεία, για να λάβουν αλληλογραφία. Στο εξής οι ειδικευόμενοι (σύμφωνα με τις Ευρωπαικές οδηγίες) θα συμμετέχουν αφού λάβουν την ειδικότητα.