13η Επιστημονική Συνάντηση Αλγολογίας

“Διαχρονικοί προβληματισμοί στη διαχείριση του πόνου”

16 & 17 Νοεμβρίου 2019

Τρίκαλα – ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ HOTEL

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΦΙΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ