13η Επιστημονική Συνάντηση Αλγολογίας

«Διαχρονικοί προβληματισμοί στη διαχείριση του πόνου»

16 & 17 Νοεμβρίου 2019

Τρίκαλα – ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ HOTEL

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΦΙΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ