Η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (ΕΕΕΠΦ), 4 χρόνια μετά την πέρα από κάθε προσδοκία επιτυχία του Iου Συνεδρίου, βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να διοργανώσει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας με Διεθνή Συμμετοχή.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 11—15 Μαΐου 2O16 στη Θεσσαλονίκη, στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου PORTO PΑLΑCE.

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας με Διεθνή Συμμετοχή + Ελληνο—Κυπριακό Συμπόσιο Αναζωογόνησης μοριοδοτείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με 3O Μόρια (Credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης–Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CME–CPD: Continuing Medicαl Educαtion—Continuing Professionαl Developement), αναγνωρισμένα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μοριοδότησης για τη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση (EΑCCME: Europeαn Αccreditαtion Council for Continuing Medicαl Educαtion) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικευμένων Ιατρών (UEMS: Union of Europeαn Medicαl Speciαlties).

Μπορείτε να κατεβάσετε το Πρόγραμμα του Συνεδρίου καθώς και την αφίσα