Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Επιστημονική ημερίδα του Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2017, στο ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη, με θέμα:

Νεότερα δεδομένα στην περιεγχειρητική παρακολούθηση της ογκαιμίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο παρακάτω πρόγραμμα.