Κατάθεση υποψηφιότητας για θέση εκπρόσωπου ειδικευομένων στην ESA (National Trainee Representative)

 

Οι εκλογές θα γίνουν την Παρασκευή 17 Μαΐου στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου στην Πάτρα.

O θεσμός ESA Trainee’s Committee (ESATC) έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των επιτροπών της ESA, με στόχο να δημιουργήσει ένα δίκτυο, το ESA Trainee Network (ESATN) που θα διασυνδέσει τους περίπου 22.000 ευρωπαίους ειδικευόμενους αναισθησιολογίας και θα ενισχύσει την προβολή τους στην ESA.

Ο εκπρόσωπος ειδικευόμενων (National Trainee Representative) έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

 

Υποχρεώσεις:

 1. Παρακολούθηση και συμμετοχή στο ESA Trainee’s Committee webinar, που συγκαλείται 2-3 φορές ανά έτος
 2. Στήριξη του ESA Trainees Committee κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου ESA με ομιλίες και ημερήσια παρουσία σε Trainee booth, Trainee sessions
 3. Συνεργασία σχετικά με δεδομένα της ειδικότητας στην Ελλάδα

 

Δικαιώματα:

 1. Για τη συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο ESA δίνονται κάθε χρόνο 25-30 υποτροφίες στους ειδικευόμενους από την ESA και ο εκπρόσωπος μπορεί να αξιώσει να διεκδικήσει μια από αυτές. Σε άλλη περίπτωση η ΕΑΕ θα αναλαμβάνει τα έξοδα της  αποστολής.
 2. Μπορεί να συμμετέχει στις αρχαιρεσίες για συμμετοχή του στο ESA Trainees Committee.

Δείτε περισσότερα σχετικά εδώ

 

Στην Ελλάδα ο εκπρόσωπος των ειδικευόμενων φροντίζει:

 1. Τη συνεργασία με την ΕΑΕ για θέματα που αφορούν τους ειδικευόμενους.
 2. Την ενημέρωση των συνειδικευομένων  για δράσεις και ευκαιρίες από την ESA.

Η απερχόμενη εκπρόσωπος είχε προκύψει με ανάθεση λόγω περιορισμένου χρόνου.

Ο/Η επόμενος/η εκπρόσωπος θα προκύψει με την παρούσα εκλογική διαδικασία και η θητεία του θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της ειδίκευσής του/της.

 

Προϋποθέσεις υποψηφιότητας: 

 1. Ειδικευόμενοι που είναι καταχωρημένοι ως μέλη της ΕΑΕ ή της ΕΑΕΙΒΕ και έχουν τουλάχιστον 2 χρόνια μέχρι το τέλος της ειδικότητας (όριο: τέλος τρίτου, πρώτο εξάμηνο τέταρτου έτους)
 2. Να αποσταλεί η υποψηφιότητα (Ονοματεπώνυμο-Νοσοκομείο-έτος εισαγωγής στην ειδικότητα) στο μέχρι τη Δευτέρα 13 Μαΐου.

 

Διαδικασία ψηφοφορίας:

 1. Με φυσική παρουσία (για τους ειδικευόμενους που είναι σύνεδροι του 23ου Πανελλήνιου συνεδρίου)
 2. Με εξουσιοδότηση (επισυνάπτεται το κείμενο) σε ειδικούς ή ειδικευόμενους αναισθησιολόγους που θα φέρουν την εξουσιοδότηση ειδικευόμενων που είναι καταχωρημένοι ως μέλη της ΕΑΕ ή της ΕΑΕΙΒΕ, αλλά δεν θα παρευρίσκονται (ως σύνεδροι) στην εκλογική διαδικασία.
 3. Δικαίωμα ψήφου έχουν και οι ειδικευόμενοι σε παράταση.

 

Κατεβάστε την εξουσιοδότηση εκπροσώπησης στις Αρχαιρεσίες για Εκλογή Εκπροσώπου των Ειδικευομένων για την  ESA.