Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο λειτουργίας από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο γνωστικό αντικείμενο “ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ” με την απόφαση επανίδρυσης (ΦΕΚ Τευχος Β 3472/21-8-2018) προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή/φοίτηση στο νέο κύκλο σπουδών 2018-2020.

 

Η Διευθύντρια ΜΠΣ

Κ. Θεοδωράκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αναισθησιολογίας ΕΚΠΑ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ