Εμβόλιμο τεύχος • Τόμος 22ος • Σεπτέμβριος 2012 • 12ο Συνέδριο ΕΑΕΙΒΕ

 

01. ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
103.3 KiB
298 Downloads
Λεπτομέρειες...
02. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
2.2 MiB
1071 Downloads
Λεπτομέρειες...
03. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ECHO Assessment of the trauma patient
2.7 MiB
511 Downloads
Λεπτομέρειες...
04. ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
2.4 MiB
2444 Downloads
Λεπτομέρειες...