Εμβόλιμο τεύχος • Τόμος 22ος • Σεπτέμβριος 2012 • 12ο Συνέδριο ΕΑΕΙΒΕ

 

01. ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
103.3 KiB
253 Downloads
Details...
02. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
2.2 MiB
717 Downloads
Details...
03. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ECHO Assessment of the trauma patient
2.7 MiB
369 Downloads
Details...
04. ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
2.4 MiB
1442 Downloads
Details...