Οξεία αναπνευστική Ανεπάρκεια (ΙΙ)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

01. Λίγα λόγια από τη σύνταξη
244.2 KiB
669 Downloads
Λεπτομέρειες...
02.  ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
102.5 KiB
535 Downloads
Λεπτομέρειες...
05. ΒΑΡΕΙΑ ΑΣΘΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ
2.9 MiB
1158 Downloads
Λεπτομέρειες...
07. ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ.
1.9 MiB
805 Downloads
Λεπτομέρειες...
08. ΜΗ «ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ» ΜΟΡΦΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
956.0 KiB
859 Downloads
Λεπτομέρειες...
09. ΟΞΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ
1.9 MiB
3179 Downloads
Λεπτομέρειες...
10. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ
1.0 MiB
1345 Downloads
Λεπτομέρειες...