Οξεία αναπνευστική Ανεπάρκεια (ΙΙ)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

01. Λίγα λόγια από τη σύνταξη
244.2 KiB
691 Downloads
Λεπτομέρειες...
02.  ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
102.5 KiB
554 Downloads
Λεπτομέρειες...
05. ΒΑΡΕΙΑ ΑΣΘΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ
2.9 MiB
1216 Downloads
Λεπτομέρειες...
07. ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ.
1.9 MiB
837 Downloads
Λεπτομέρειες...
08. ΜΗ «ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ» ΜΟΡΦΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
956.0 KiB
939 Downloads
Λεπτομέρειες...
09. ΟΞΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ
1.9 MiB
3766 Downloads
Λεπτομέρειες...
10. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ
1.0 MiB
1444 Downloads
Λεπτομέρειες...