Οξεία αναπνευστική Ανεπάρκεια (ΙΙ)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

01. Λίγα λόγια από τη σύνταξη
244.2 KiB
680 Downloads
Λεπτομέρειες...
02.  ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
102.5 KiB
546 Downloads
Λεπτομέρειες...
05. ΒΑΡΕΙΑ ΑΣΘΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ
2.9 MiB
1182 Downloads
Λεπτομέρειες...
07. ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ.
1.9 MiB
821 Downloads
Λεπτομέρειες...
08. ΜΗ «ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ» ΜΟΡΦΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
956.0 KiB
905 Downloads
Λεπτομέρειες...
09. ΟΞΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ
1.9 MiB
3448 Downloads
Λεπτομέρειες...
10. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ
1.0 MiB
1389 Downloads
Λεπτομέρειες...