Αναισθησία στη Μαιευτική (μέρος A)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01. Λίγα λόγια από τη σύνταξη
119.9 KiB
695 Downloads
Λεπτομέρειες...
02. Εισαγωγή
76.3 KiB
641 Downloads
Λεπτομέρειες...
03. Μεταβολές των φυσιολογικών λειτουργιών κατά την κύηση
352.0 KiB
2724 Downloads
Λεπτομέρειες...
04. Πλακούς: υφή, φυσιολογία και φαρμακοκινητική
691.3 KiB
1515 Downloads
Λεπτομέρειες...
06. Maternal mortality
06. Maternal mortality
Μητρική θνητότητα
386.3 KiB
1602 Downloads
Λεπτομέρειες...
07. Control of gastric volume and pH in the obstetric patient
07. Control of gastric volume and pH in the obstetric patient
Ελεγχος του όγκου και του pΗ του γαστρικού υγρού στη μαιευτική άρρωστη
255.0 KiB
1586 Downloads
Λεπτομέρειες...
08. Αναλγησία στο φυσιολογικό τοκετό
596.7 KiB
3738 Downloads
Λεπτομέρειες...
09. Περιοχική αναισθησία στην καισαρική τομή
226.3 KiB
2335 Downloads
Λεπτομέρειες...
10. Γενική αναισθησία στην καισαρική τομή
297.9 KiB
2687 Downloads
Λεπτομέρειες...
12. Παροράματα
58.6 KiB
515 Downloads
Λεπτομέρειες...