Αναισθησία στη Μαιευτική (μέρος A)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01. Λίγα λόγια από τη σύνταξη
119.9 KiB
684 Downloads
Λεπτομέρειες...
02. Εισαγωγή
76.3 KiB
634 Downloads
Λεπτομέρειες...
03. Μεταβολές των φυσιολογικών λειτουργιών κατά την κύηση
352.0 KiB
2598 Downloads
Λεπτομέρειες...
04. Πλακούς: υφή, φυσιολογία και φαρμακοκινητική
691.3 KiB
1466 Downloads
Λεπτομέρειες...
06. Maternal mortality
06. Maternal mortality
Μητρική θνητότητα
386.3 KiB
1574 Downloads
Λεπτομέρειες...
07. Control of gastric volume and pH in the obstetric patient
07. Control of gastric volume and pH in the obstetric patient
Ελεγχος του όγκου και του pΗ του γαστρικού υγρού στη μαιευτική άρρωστη
255.0 KiB
1568 Downloads
Λεπτομέρειες...
08. Αναλγησία στο φυσιολογικό τοκετό
596.7 KiB
3603 Downloads
Λεπτομέρειες...
09. Περιοχική αναισθησία στην καισαρική τομή
226.3 KiB
2254 Downloads
Λεπτομέρειες...
10. Γενική αναισθησία στην καισαρική τομή
297.9 KiB
2459 Downloads
Λεπτομέρειες...
12. Παροράματα
58.6 KiB
508 Downloads
Λεπτομέρειες...