Αναισθησία στη Μαιευτική (μέρος A)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01. Λίγα λόγια από τη σύνταξη
119.9 KiB
662 Downloads
Λεπτομέρειες...
02. Εισαγωγή
76.3 KiB
625 Downloads
Λεπτομέρειες...
03. Μεταβολές των φυσιολογικών λειτουργιών κατά την κύηση
352.0 KiB
2482 Downloads
Λεπτομέρειες...
04. Πλακούς: υφή, φυσιολογία και φαρμακοκινητική
691.3 KiB
1409 Downloads
Λεπτομέρειες...
06. Maternal mortality
06. Maternal mortality
Μητρική θνητότητα
386.3 KiB
1546 Downloads
Λεπτομέρειες...
07. Control of gastric volume and pH in the obstetric patient
07. Control of gastric volume and pH in the obstetric patient
Ελεγχος του όγκου και του pΗ του γαστρικού υγρού στη μαιευτική άρρωστη
255.0 KiB
1553 Downloads
Λεπτομέρειες...
08. Αναλγησία στο φυσιολογικό τοκετό
596.7 KiB
3492 Downloads
Λεπτομέρειες...
09. Περιοχική αναισθησία στην καισαρική τομή
226.3 KiB
2194 Downloads
Λεπτομέρειες...
10. Γενική αναισθησία στην καισαρική τομή
297.9 KiB
2380 Downloads
Λεπτομέρειες...
12. Παροράματα
58.6 KiB
502 Downloads
Λεπτομέρειες...