Πρόεδρος
Θεοδώρα Στ. Αστέρη

Αντιπρόεδρος
Σουζάνα Ανίσογλου

Γραμματέας
Ελένη Γκέκα

Ταμίας
Παύλος Χατζάρας

Μέλη
Φωτεινή Βερονίκη
Αναστασία Τρικούπη
Ασπασία Φιλόσογλου

 

Αναισθησία στη Μαιευτική (μέρος A)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01. Λίγα λόγια από τη σύνταξη
119.9 KiB
540 Downloads
Details...
02. Εισαγωγή
02. Εισαγωγή
Δ. Μιχαλούδης

76.3 KiB
542 Downloads
Details...
03. Μεταβολές των φυσιολογικών λειτουργιών κατά την κύηση
352.0 KiB
1461 Downloads
Details...
04. Πλακούς: υφή, φυσιολογία και φαρμακοκινητική
04. Πλακούς: υφή, φυσιολογία και φαρμακοκινητική
Ι. Πανάγου Δεδούση  – Μ. Παναγιωτίδης

691.3 KiB
893 Downloads
Details...
05. Ηλεκτρονικές και Βιοχημικές μέθοδοι παρακολούθησης του εμβρύου
606.7 KiB
563 Downloads
Details...
06. Maternal mortality
06. Maternal mortality
B.Milne
Μητρική θνητότητα
386.3 KiB
1022 Downloads
Details...
07. Control of gastric volume and pH in the obstetric patient
07. Control of gastric volume and pH in the obstetric patient
Α. Chaffe
Ελεγχος του όγκου και του pΗ του γαστρικού υγρού στη μαιευτική άρρωστη
255.0 KiB
1032 Downloads
Details...
08. Αναλγησία στο φυσιολογικό τοκετό
08. Αναλγησία στο φυσιολογικό τοκετό
Μ. Βαβάτση Χατζηλεωνίδα - Β Χατζηλεωνίδας

596.7 KiB
2040 Downloads
Details...
09. Περιοχική αναισθησία στην καισαρική τομή
226.3 KiB
1099 Downloads
Details...
10. Γενική αναισθησία στην καισαρική τομή
10. Γενική αναισθησία στην καισαρική τομή
Μαριάνθη Βαβάτση Χατζηλεωνίδα, Ευγενία Ιωάννου

297.9 KiB
1253 Downloads
Details...
11. Η ενδοραχιαία και επισκληρΐδια χορήγηση οπιοειδών στη μαιευτική αναλγησία
226.2 KiB
1190 Downloads
Details...
12. Παροράματα
58.6 KiB
433 Downloads
Details...