Επιστολή του Επιστημονικού Συμβουλίου για τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση (C.E.E.A.)

Τον Νοέμβριο του 2018 ολοκληρώθηκε για μια ακόμα φορά ο κύκλος Εκπαίδευσης και από τον Φεβρουάριο του 2019 αρχίζει εκ νέου η εκπαίδευση με το 1ο Σεμινάριο και θέμα «Αναπνοή και Θώρακας».