Αναισθησία στην Καρδιοχειρουργική

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01. Η Συμβολή του Αναισθησιολόγου στην Πρόοδο της Καρδιοχειρουργικής
54.2 KiB
462 Downloads
Details...
02. Η καρδιοχειρουργική αναισθησία στην Ελλάδα: Ιστορική αναδρομή
147.3 KiB
416 Downloads
Details...
04. Τα φάρμακα των καρδιοχειρουργικών ασθενών
148.8 KiB
517 Downloads
Details...
05. Επίδραση των αναισθησιολογικών φαρμάκων στο κυκλοφορικό σύστημα
218.7 KiB
538 Downloads
Details...
06. Χορήγηση υγρών κατά την αναισθησία στην καρδιοχειρουργική.
2.1 MiB
715 Downloads
Details...
07. Περιεγχειρητική διαχείριση αίματος και παραγώγων στον καρδιοχειρουργικό ασθενή
175.8 KiB
541 Downloads
Details...
08. Αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη στην καρδιοχειρουργική
440.9 KiB
768 Downloads
Details...
10. Η διεγχειρητική παρακολούθηση του καρδιοχειρουργικού ασθενή
326.9 KiB
486 Downloads
Details...
11. Παρακολούθηση του μηχανισμού πήξης σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις
159.5 KiB
950 Downloads
Details...
12. Η συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση στην καρδιοχειρουργική
224.3 KiB
377 Downloads
Details...
14. Εξωσωματική κυκλοφορία
457.6 KiB
2041 Downloads
Details...
15. Αναισθησία σε επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης
254.1 KiB
438 Downloads
Details...
17. Παράγοντες που επηρεάζουν την λήψη αποφάσεων στην χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με βαλβιδοπάθειες
116.6 KiB
777 Downloads
Details...
18. Παθοφυσιολογία των βαλβιδοπαθειών
3.1 MiB
2117 Downloads
Details...
19. Χορήγηση Αναισθησίας για επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων
151.5 KiB
598 Downloads
Details...
20. Παθήσεις της αορτής χειρουργική αντιμετώπιση
1.9 MiB
6081 Downloads
Details...
22. Μετεγχειρητική παρακολούθηση του καρδιοχειρουργικού ασθενή
177.9 KiB
1022 Downloads
Details...
23. Αναισθησία σε παθήσεις της θωρακικής αορτής
1.9 MiB
1231 Downloads
Details...
23. Μηχανική Υποστήριξη του κυκλοφορικού
1.0 MiB
2238 Downloads
Details...
3. Φυσιολογία της καρδιακής λειτουργίας
1.8 MiB
3937 Downloads
Details...