Αναισθησία στην Καρδιοχειρουργική

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01. Η Συμβολή του Αναισθησιολόγου στην Πρόοδο της Καρδιοχειρουργικής
54.2 KiB
367 Downloads
Details...
02. Η καρδιοχειρουργική αναισθησία στην Ελλάδα: Ιστορική αναδρομή
147.3 KiB
373 Downloads
Details...
04. Τα φάρμακα των καρδιοχειρουργικών ασθενών
148.8 KiB
442 Downloads
Details...
05. Επίδραση των αναισθησιολογικών φαρμάκων στο κυκλοφορικό σύστημα
218.7 KiB
464 Downloads
Details...
06. Χορήγηση υγρών κατά την αναισθησία στην καρδιοχειρουργική.
2.1 MiB
598 Downloads
Details...
07. Περιεγχειρητική διαχείριση αίματος και παραγώγων στον καρδιοχειρουργικό ασθενή
175.8 KiB
464 Downloads
Details...
08. Αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη στην καρδιοχειρουργική
440.9 KiB
640 Downloads
Details...
10. Η διεγχειρητική παρακολούθηση του καρδιοχειρουργικού ασθενή
326.9 KiB
430 Downloads
Details...
11. Παρακολούθηση του μηχανισμού πήξης σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις
159.5 KiB
857 Downloads
Details...
12. Η συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση στην καρδιοχειρουργική
224.3 KiB
349 Downloads
Details...
14. Εξωσωματική κυκλοφορία
457.6 KiB
1678 Downloads
Details...
15. Αναισθησία σε επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης
254.1 KiB
390 Downloads
Details...
17. Παράγοντες που επηρεάζουν την λήψη αποφάσεων στην χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με βαλβιδοπάθειες
116.6 KiB
538 Downloads
Details...
18. Παθοφυσιολογία των βαλβιδοπαθειών
3.1 MiB
1643 Downloads
Details...
19. Χορήγηση Αναισθησίας για επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων
151.5 KiB
465 Downloads
Details...
20. Παθήσεις της αορτής χειρουργική αντιμετώπιση
1.9 MiB
5077 Downloads
Details...
22. Μετεγχειρητική παρακολούθηση του καρδιοχειρουργικού ασθενή
177.9 KiB
879 Downloads
Details...
23. Αναισθησία σε παθήσεις της θωρακικής αορτής
1.9 MiB
1037 Downloads
Details...
23. Μηχανική Υποστήριξη του κυκλοφορικού
1.0 MiB
1865 Downloads
Details...
3. Φυσιολογία της καρδιακής λειτουργίας
1.8 MiB
3280 Downloads
Details...