Αναισθησία στην Καρδιοχειρουργική

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01. Η Συμβολή του Αναισθησιολόγου στην Πρόοδο της Καρδιοχειρουργικής
54.2 KiB
483 Downloads
Details...
02. Η καρδιοχειρουργική αναισθησία στην Ελλάδα: Ιστορική αναδρομή
147.3 KiB
431 Downloads
Details...
04. Τα φάρμακα των καρδιοχειρουργικών ασθενών
148.8 KiB
550 Downloads
Details...
05. Επίδραση των αναισθησιολογικών φαρμάκων στο κυκλοφορικό σύστημα
218.7 KiB
567 Downloads
Details...
06. Χορήγηση υγρών κατά την αναισθησία στην καρδιοχειρουργική.
2.1 MiB
774 Downloads
Details...
07. Περιεγχειρητική διαχείριση αίματος και παραγώγων στον καρδιοχειρουργικό ασθενή
175.8 KiB
659 Downloads
Details...
08. Αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη στην καρδιοχειρουργική
440.9 KiB
1018 Downloads
Details...
10. Η διεγχειρητική παρακολούθηση του καρδιοχειρουργικού ασθενή
326.9 KiB
504 Downloads
Details...
11. Παρακολούθηση του μηχανισμού πήξης σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις
159.5 KiB
1010 Downloads
Details...
12. Η συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση στην καρδιοχειρουργική
224.3 KiB
396 Downloads
Details...
14. Εξωσωματική κυκλοφορία
457.6 KiB
2252 Downloads
Details...
15. Αναισθησία σε επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης
254.1 KiB
468 Downloads
Details...
17. Παράγοντες που επηρεάζουν την λήψη αποφάσεων στην χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με βαλβιδοπάθειες
116.6 KiB
907 Downloads
Details...
18. Παθοφυσιολογία των βαλβιδοπαθειών
3.1 MiB
2271 Downloads
Details...
19. Χορήγηση Αναισθησίας για επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων
151.5 KiB
644 Downloads
Details...
20. Παθήσεις της αορτής χειρουργική αντιμετώπιση
1.9 MiB
6402 Downloads
Details...
22. Μετεγχειρητική παρακολούθηση του καρδιοχειρουργικού ασθενή
177.9 KiB
1079 Downloads
Details...
23. Αναισθησία σε παθήσεις της θωρακικής αορτής
1.9 MiB
1361 Downloads
Details...
23. Μηχανική Υποστήριξη του κυκλοφορικού
1.0 MiB
2394 Downloads
Details...
3. Φυσιολογία της καρδιακής λειτουργίας
1.8 MiB
4226 Downloads
Details...