Αναισθησία στην Καρδιοχειρουργική

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01. Η Συμβολή του Αναισθησιολόγου στην Πρόοδο της Καρδιοχειρουργικής
54.2 KiB
466 Downloads
Details...
02. Η καρδιοχειρουργική αναισθησία στην Ελλάδα: Ιστορική αναδρομή
147.3 KiB
425 Downloads
Details...
04. Τα φάρμακα των καρδιοχειρουργικών ασθενών
148.8 KiB
530 Downloads
Details...
05. Επίδραση των αναισθησιολογικών φαρμάκων στο κυκλοφορικό σύστημα
218.7 KiB
552 Downloads
Details...
06. Χορήγηση υγρών κατά την αναισθησία στην καρδιοχειρουργική.
2.1 MiB
739 Downloads
Details...
07. Περιεγχειρητική διαχείριση αίματος και παραγώγων στον καρδιοχειρουργικό ασθενή
175.8 KiB
602 Downloads
Details...
08. Αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη στην καρδιοχειρουργική
440.9 KiB
866 Downloads
Details...
10. Η διεγχειρητική παρακολούθηση του καρδιοχειρουργικού ασθενή
326.9 KiB
494 Downloads
Details...
11. Παρακολούθηση του μηχανισμού πήξης σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις
159.5 KiB
981 Downloads
Details...
12. Η συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση στην καρδιοχειρουργική
224.3 KiB
385 Downloads
Details...
14. Εξωσωματική κυκλοφορία
457.6 KiB
2171 Downloads
Details...
15. Αναισθησία σε επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης
254.1 KiB
458 Downloads
Details...
17. Παράγοντες που επηρεάζουν την λήψη αποφάσεων στην χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με βαλβιδοπάθειες
116.6 KiB
847 Downloads
Details...
18. Παθοφυσιολογία των βαλβιδοπαθειών
3.1 MiB
2194 Downloads
Details...
19. Χορήγηση Αναισθησίας για επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων
151.5 KiB
622 Downloads
Details...
20. Παθήσεις της αορτής χειρουργική αντιμετώπιση
1.9 MiB
6291 Downloads
Details...
22. Μετεγχειρητική παρακολούθηση του καρδιοχειρουργικού ασθενή
177.9 KiB
1052 Downloads
Details...
23. Αναισθησία σε παθήσεις της θωρακικής αορτής
1.9 MiB
1295 Downloads
Details...
23. Μηχανική Υποστήριξη του κυκλοφορικού
1.0 MiB
2316 Downloads
Details...
3. Φυσιολογία της καρδιακής λειτουργίας
1.8 MiB
4119 Downloads
Details...