Αναισθησία στην Καρδιοχειρουργική

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01. Η Συμβολή του Αναισθησιολόγου στην Πρόοδο της Καρδιοχειρουργικής
54.2 KiB
437 Downloads
Details...
02. Η καρδιοχειρουργική αναισθησία στην Ελλάδα: Ιστορική αναδρομή
147.3 KiB
401 Downloads
Details...
04. Τα φάρμακα των καρδιοχειρουργικών ασθενών
148.8 KiB
491 Downloads
Details...
05. Επίδραση των αναισθησιολογικών φαρμάκων στο κυκλοφορικό σύστημα
218.7 KiB
502 Downloads
Details...
06. Χορήγηση υγρών κατά την αναισθησία στην καρδιοχειρουργική.
2.1 MiB
676 Downloads
Details...
07. Περιεγχειρητική διαχείριση αίματος και παραγώγων στον καρδιοχειρουργικό ασθενή
175.8 KiB
503 Downloads
Details...
08. Αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη στην καρδιοχειρουργική
440.9 KiB
719 Downloads
Details...
10. Η διεγχειρητική παρακολούθηση του καρδιοχειρουργικού ασθενή
326.9 KiB
464 Downloads
Details...
11. Παρακολούθηση του μηχανισμού πήξης σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις
159.5 KiB
915 Downloads
Details...
12. Η συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση στην καρδιοχειρουργική
224.3 KiB
368 Downloads
Details...
14. Εξωσωματική κυκλοφορία
457.6 KiB
1901 Downloads
Details...
15. Αναισθησία σε επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης
254.1 KiB
416 Downloads
Details...
17. Παράγοντες που επηρεάζουν την λήψη αποφάσεων στην χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με βαλβιδοπάθειες
116.6 KiB
665 Downloads
Details...
18. Παθοφυσιολογία των βαλβιδοπαθειών
3.1 MiB
1924 Downloads
Details...
19. Χορήγηση Αναισθησίας για επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων
151.5 KiB
547 Downloads
Details...
20. Παθήσεις της αορτής χειρουργική αντιμετώπιση
1.9 MiB
5677 Downloads
Details...
22. Μετεγχειρητική παρακολούθηση του καρδιοχειρουργικού ασθενή
177.9 KiB
969 Downloads
Details...
23. Αναισθησία σε παθήσεις της θωρακικής αορτής
1.9 MiB
1161 Downloads
Details...
23. Μηχανική Υποστήριξη του κυκλοφορικού
1.0 MiB
2092 Downloads
Details...
3. Φυσιολογία της καρδιακής λειτουργίας
1.8 MiB
3733 Downloads
Details...